Rekonstrukce dobového domu z 19.stol.

Verze architektonické studie vznikla jako racionální výstup z architektonicko-historického průzkumu, který byl proveden, a na základě dobových fotografií, které byly k dispozici.

Návrh řešení:
Řešená obytná část objektu by měla být svou povahoudůležitější než nižší část hospodářská, k čemuž směřuje i vizuální studie. K tomuto výsledku dospěli i autoři předchozího řešení dnes již značně zchátralé fasády

Hlavní průčelí budovy, jež nese klasické znaky, by měla zůstat "nejzdobnějším" prvkem domu. Z vizualizací je patrná snaha o zjednodušení členitosti stávajících zdobných prvků při zachování výrazu budovy a čistoty stylu.