Anhydritové potěry

Poptávka

 

Použití

Samonivelační litý potěr, může být použitý na všechny běžné podkladové minerální materiály. Je vhodný i jako potěr pro podlahové vytápění, pro dutinové podlahové systémy i modernizaci dřevěných trámových stropů. Tvoří podkladní vrstvu pro všechny typy podlahovin, jako např. dlažba, koberce, parkety  apod. Nevhodný pro dlouhodobě vlhké provozy jako např. garáže, veřejné sprchy, prádelny. Není určen pro povrchy namáhané obrusem.


Výhody anhydritových podlah

  • Velmi jednoduchá a rychlá příprava. Za den je možné realizovat až 1000mpodlahové plochy.
  • Materiál je na stavbu dodáván v silu a tudíž nejsou žádné vícenáklady s nespotřebovaným materiálem.
  • Ideální pro novostavby i rekonstrukce
  • Výsledkem je ideálně rovný podklad vhodný pro všechny druhy podlahových krytin 
  • Ideální pro podlahové vytápění
  • stejnoměrná kvalita směsi splňující požadavky normy ČSN EN 13813
  • Lité potěry jsou již po 72hod. plně pochůzné. Za ideálních podmínek je možné podlahy zatížit již po 24hod.
  • Po řádném vyschnutí potěru mohou být pokládány všechny obvyklé druhy podlahových krytin.
  • Realizaci provádí naši řádné zaškolení pracovníci splňující všechny požadavky výrobce hmot pro lité podlahy. Důkazem  naší vysoké odbornosti je certifikát způsobilosti 

Pro návrh tloušťky litého potěru je vždy nutné uvážit budoucí využití prostoru:

Konstrukce podlahy

Mninimální tloušťka
potěru (mm)

Plovoucí potěr - izolační vrstva o tloušťce do 100mm
a stlačitelnosti do 5mm

zatížení 
(kN/m2)
 1,5  35
2 40
3,5 55
5 65
7,5 80
Potěr na podlahovém vytápění min. 35mm vrstvy nad topné potrubí                                   

 

 

 

 

 

 

 


 

      

 

 

 


 

Poptávka

Immediate Flow